PR Nedir? - Public Relations

PR Nedir? - Public Relations,  İş dünyasının rekabetli ve çekişmeli geçen yaşantısında büyük bir sorumluluk üstlenen halkla ilişkiler (PR) bölümü mevcut ki
  09 Kasım 2020  /    Ali  /    573  /    0

PR Nedir? - Public Relations

PR Nedir? - Public Relations

İngilizceden gelmekte olan PR, Public Relations yani halkla ilişkiler kelimeleri kısaltması ile oluşturulmuştur. Türkçedeki karşılığı halka ilişkiler olan PR, çalışılan ya da sunulan markanın halka ve kamuoyuna karşı iletişim kaynağı olma işidir. İş dünyasının rekabetli ve çekişmeli geçen yaşantısında büyük bir sorumluluk üstlenen halkla ilişkiler (PR) bölümü mevcut kişi ağlarını büyütmek, ortaklarını etkilemek ya da reklam yapmak gibi çalıştıkları markanın imajını sunmak için büyük çaba göstermektedirler.

 

PR Ne Demek? Ne İş Yapar?

PR bölümü şirketlerde ya da kurumlarda gerek müşterilerin gerek çalışılan ortakların şirket ile iletişimini doğru şekillerde sağlayarak yönetmesi işini yapmaktadır. Özellikle büyük kurumlarda önemli bir yere sahip olan halkla ilişkiler bölümü markanın ya da kuruluşun hizmetlerini, ürünlerini, kaynaklarını kamuoyuna sunmada büyük rol oynamaktadır. Gerekli görülen yerlerde sosyal medya vasıtasıyla halk ile iletişime geçen halkla ilişkiler bölümü hizmetlerinin reklamını yapmak ve tanıtmak için büyük çaba sarf etmektedirler.  

Şirketler ya da kurumlar işlerinin PR kısmına oldukça önem vermektedirler. Bunun nedeni asıl işlemin artık müşterilere, halka ve gerektiğinde yatırımcılara tanıtılacak olmasıdır. Günümüzde birbirinden fazla muadili olan ürünler için öne çıkmak ve fark edilmek amacı ile PR sektöründe son derece titiz çalışılmaktadır. Halkla ilişkiler alanında görev yapan kişiler ilk olarak çalıştıkları markayı iyi bir şekilde analiz etmeli buna bağlı olarak hedef kitle müşterileri belirlemelidirler. Ardından hedef kitle müşterilerine göre çeşitli etkinlikler yaparak dikkati markalarının üzerine çekmelidirler.

 

PR ve Dijital Medya

Günümüzde dijital medya oldukça aktif bir şekilde kullanılmakta ve büyük bir pazar yerine dönmüş durumdadır. Halkın çoğu kesiminin dijital medya kullanması ile artık ajanslar ve markalar ürün tanıtımları ya da hizmet tanıtımları gibi reklamları buralardan yapmaktadır. Doğru sunum teknikleri ve doğru belirlenen hedef kitle ile büyük bir başarı elde etmek PR bölümünün elindedir. Eğer halkla ilişkiler uzmanları markaları için sektörü dijital medya kaynaklarını yakından takip eder aynı zamanda kamuoyunun dikkatini çekebilirlerse büyük ses getirebilirler. PR çalışanları yapılan sunumlara ve tanıtılan ürünlere son derece hâkim olmalı ve kendinden emin bir şekilde markalarını halka sunmalıdırlar. 

Çevrenizle Paylaşın :